Özel Ormanlar

  1.  Özel orman Amenajman Planı yapımı, 

 

  2.  Özel orman Yol Şebeke Planı yapımı,

 

  3.  Halihazır koordinatlı harita yapımı, 

 

  4.  6831 Sayılı Kanunun 52. maddesine göre özel ormanlarda

            yapılaşma ile ilgili "Ön İzin" ve "Kesin İzin" işlemleri,

 

  5.  Ağaç Röleve Planı yapılması,

 

  6.  Ormanın devamlılığı için gerekli olan bütün teknik

            müdahalelerin yapılması.