Proje-Danışmanlık

a)Katılım Öncesi Yardım (IPA) programı kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri vermek, Hibe projeleri hazırlamak,Proje eğitimleri vermek

b)KOSGEB Projeleri hazırlamak, Eğitim ve Danışmanlık hizmetleri vermek

c)5449 sayılı Kanunla kurulan Kalkınma Ajanslarına proje hazırlamak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,

d)Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesine  KKYDP İPARD projeleri hazırlamak eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek

e)TÜBİTAK, GEF,JICA,FAO ve Büyükelçilik gibi ulusal ve uluslar arası kuruluşlara hibe projeleri hazırlamak ve danışmanlık hizmetleri vermek